Akciğer Enfeksiyonları

Akut Bronşit büyük hava yollarının inflamasyonu ile seyreden bir tablodur.Akut Bronşiyolit ise daha çok çocuklarda görülen küçük hava yollarının inflamasyonu ile seyreden bir tablodur.Klnikte öksürük, göğüs ağrısı ve yanması , halsizlik, nefes darlığı, ateş,balgam gözlenebilir.Üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben beş günden uzun süren öksürük olması tanıyı düşündürür. Akut bronşiolit tanısı konulurken çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu, astım gibi hışıltı ile seyreden hastalıklar da değerlendirilir.

Pnömoni (Zatürre), ateş, koyu renkli balgam,öksürük,halsizlik, nefes darlığı,göğüs ağrısı ile belirti verir. akciğer grafisi, laboratuvar bulguları ile tanı konularak tedavi başlanır.

Trakeit, soluk borusunda mikroorganizmalar nedeniyle oluşan enfeksiyondur. Şiddetli öksürük ,göğüs ağrısı,nefes almada zorluk, yüksek ateş ve ses kısıklığı gibi belirtiler görülür. Destek tedavileri ile gerekirse antibiyotik tedavisi uygulanır.

Lejyoner Hastalığı, Nem ve su içeren ortamlarda yaşayan Legionella pneumophilia bakterisinin sebep olduğu bir hastalıktır, akciğerde zatürreye sebep olabilir. Temizliği ve kontrolleri yapılmamış klimalardan etrafa yayılan havanın solunması ile hastalık oluşabileceği gibi, iyi temizlenmemiş Spa ortamları, havuzlar, termal kaplıca ortamlarında havada asılı damlacıkların solunması ile de hastalık oluşabilir. Kuluçka süresi 2 gün ile 8 gün arası değişen lejyoner hastalığında, yakın zamanda otel konaklamalı seyahat öyküsü olanlar ve vücut direnci az olan , sigara içen kişiler risk altındadır.Bilinenin aksine bu enfeksiyonda  insandan insana hastalık bulaşmaz. Baş ağrısı, ateş yüksekliği, kas ağrısı, halsizlik ilk belirtiler olup bu belirtilere öksürük, balgam, nefes darlığı, ishal ,kusma eklenebilir. Erken tanı konulup tedavi başlanmaz ise hastalık ilerler ve kişide bilinç bozukluğu gelişebilir. Lejyoner hastalığı, zatürreye neden olduğu  ve çoğu zaman ishal ile ilişkili olduğu için vücut direnci düşük olan kişiler, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar ciddi hastalık açısından risk altındadır. Solunum yolundan alınan örnekler veya idrar antijen testi ile tanı konularak uygun antibiyotik tedavisine hızlıca başlanması ile klinikte düzelme sağlanır, ancak bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde hastalık ilerleyebileceği için hastaneye yatış gerekebilir

Hızlı iletişim
  • 0324 422 31 69
  • info@drfulyagulergun.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

Mesaj Gönder
Hemen Ara