Akciğer Parankim Hastalıkları

Akciğer Parankim Hastalıkları ( İnterstisyel Akciğer Hastalığı), ilaçlar, asbest ve silika gibi inorganik toz maruziyeti veya organik (kuş proteinleri,termofilik bakteriler vb) tozlara maruziyet ile bağ dokusu hastalıkları sonucu da gelişebilir. Mesleksel ve çevresel maruziyet, ilaç etkileri, radyoterapiye bağlı akciğer hasarı en sık nedenlerdir.

Cinsiyet ve yaşa göre görülme sıklığı değişir. Mesleksel maruziyet ile gelişen interstisyel akciğer hastalığı  daha çok erkeklerde görülür.

En sık görülen yakınmalar öksürük ve nefes darlığıdır. Anamnez, fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme teknikleri ile tanı konulur. Tespit edilen potansiyel etkenden uzaklaşma ile bazen klinik düzelme görülebilir.Klinik düzelmenin olmadığı durumlarda serolojik testler ve biyopsi alınması gerekir. Daha ileri incelemeler gerekebilir.

Hızlı iletişim
  • 0324 422 31 69
  • info@drfulyagulergun.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

Mesaj Gönder
Hemen Ara