Pulmoner Nodül (Akciğer Nodülü)

Pulmoner Nodül, akciğer parankimi içinde küçük,tek,yuvarlak yada oval görünümlü lezyonlardır. Çoğunlukla belirti vermez. Klinik değerlendirme öncelikle iyi veya kötü huylu olma olasılığını araştırmakla başlar. Enfeksiyonlara bağlı olabileceği gibi, damarsal nedenler yada doğuştan nedenler de pulmoner nodül sebebi olabilir. 45 yaş üzeri, sigara içen, ailesinde kanser öyküsü olan kişiler ve mesleki bazı maruziyeti olan kişilerde nodülün kötü huylu olma olasılığını artar. Kötü karakterli olduğu düşünülen nodüllerde örnek alınarak tanı konulması gerekir. Bu amaçla ,bronkoskopi, iğne biyopsisi,cerrahi yöntemler kullanılabilir.

8 mm den küçük nodüllerde takip sırasında büyüme görülürse doku tanısı yapılır , eğer kötü huylu ise cerrahi rezeksiyon planlanır.

Hızlı iletişim
  • 0324 422 31 69
  • info@drfulyagulergun.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

Mesaj Gönder
Hemen Ara